Det er allerede lansert to forslag til en ny T-banetunnel gjennom indre by. Vi mener at ingen av de to fremlagte løsningene er gode nok løsninger. Derfor legger vi frem et eget alternativ som er basert på en videreutvikling av tidligere anbefalinger.

Vårt forslag vil gi beboere i hele byen en effektiv T-baneforbindelse til vestre del av Fjordbyen gjennom sentrumsnære områder. Forslaget er også det eneste som vil sikre en sømløs overgang mellom T-bane og jernbane på nye og utvidede Nationaltheatret Vest/Solli plass. Forslaget oppfyller også tidligere bystyrevedtak fra 1990-årene om bygging av Homansbyen stasjon. De foreslåtte T-banestasjoner vil bli blant byens mest trafikkerte. 

Vi mener denne løsningen vil gi best tilbud til flest reisende i byen. Dette forslaget vil gi høyest samfunnsnytte, ivareta best driftsøkonomi, gi kortest reisetid og gi de høyeste miljøgevinstene.

Du kan lese mer om vårt forslag ved å trykke her.

T-baneforslag.JPG