Du kan bli medlem ved å fylle inn registreringsskjemaet og å betale kontingent.

 

Kontingenten er på kr 150 og betales inn til konto 1506 51 14876 eller med Vipps (velg "Kjøp og betal" og oppgi kode 632763).

NB! Vi har mottatt henvendelser om at det har vært problemer knyttet til betaling med Vipps. I følge Vipps så kan problemene være forbundet med at brukere ikke har oppdatert kortnummer i Vipps ved mottak av nytt bankkort.

Dersom problemet vedvarer så kan man kontakte Vipps på +47 22482800.

Takk for at du registrerte deg som medlem !