Samlingspartiets hjertesaker.

 • Omlegging til Direktedemokrati

 • Folket bestemmer ved folkeavstemninger.

 • Kontroll over Grunnlov og Demokrati.

 • Velge kompetente personer til å lede og ha ansvar.

 • Ivareta den aktuelle kravspesifikasjon som blir utarbeidet for alle samfunnsoppgaver.

 • Personene har relevant utdannelse og minst 10 års erfaring fra arbeidslivet innenfor det aktuelle felt.

 • Personene måles mot gitte kriterier. Alder minimum 35 år.

 • Gi nordmenn mulighet til å bestemme lokalt og i landssammenheng.

 • Bommer fjernes. Veier = Infrastruktur = Statens ansvar.

 • Fjerne tidfesting for utfasing av fossile biler. Infrastruktur for ladestasjoner er mangelvare, og det er stor usikkerhet om El biler har livets rett. Det blir også feil at folk skal sitte igjen med et verditap for fossile biler hvis myndighetene tvinger igjennom El- biler.

 • Åpne for å bruke større andel av oljefondet til å oppgradere infrastruktur som sykehus, aldershjem, jernbane, T-baner, flytrafikk, ferjer, veier, El- kraft, vann og avløp, forsvar, sivilforsvar, beredskapslager.

 • Endre på posisjonen til NRK og andre nyhetsmedia som har en kontrollerende makt til å fremme ensidig syn i politiske saker.

 • Legge om produksjon av energi fra vindturbiner til oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

 • Kraftproduksjon skal prioritere norske husstander og industri. Energipriser for privat forbruk skal synliggjøre at vi er et land som har kaldt klima.

 • Demontere alle vindturbiner og fjerne alle spor i naturen etter installasjonene.

 • Alle kraftverk skal tilhøre Norge.

 • Reforhandle EØS/Melde oss ut av, reforhandle medlemskapet i FN.