REGISTRERING I PARTIREGISTERET

 

Alle partier som ønsker å stille til valg må levere valglister. 

I den forbindelse er det en fordel å være registrert i Partiregisteret. Dette oppnås ved innsamling av

5 000 underskrifter som må fremsendes Partiregisteret i Brønnøysund innen 2 januar 2021.

 

Av partiloven følger det at det kun godtas originale underskrifter. 

 

Vi håper du kan hjelpe oss med dette.  

Etter at partiet er registrert i Partiregisteret kan valglister leveres senest 31 mars.

Vi presiserer at det ikke følger noen forpliktelser med å signere listene. 

Du forplikter deg heller ikke til å stemme på Samlingspartiet ved kommende valg.

Etter at listene er levert og godkjent vil listene med signaturer bli makulert.

Dersom du ønsker å hjelpe oss med å få registrert Samlingspartiet i Partiregisteret kan du laste ned signaturlisten  HER.

Når listen er signert må den sendes pr post til adressen som står nederst på arket.

Takk for hjelpen!